Brf Ombildning - från hyresrätt till bostadsrätt

Bor du i hyresrätt och är nyfiken på vad det skulle innebära för dig att ombilda  till bostadsrätt?
Vi hjälper hyresgäster i Stockholm och Göteborg att  bilda brf och arbeta för en trygg genomförd ombildning till bostadsrätt.


Vad ingår i vårt arbete?

Vi hjälper er att bilda en bostadsrättsförening och registrerar den hos Bolagsverket tillsammans med bostadsrättsföreningens stadgar. Ni behöver vara minst 3 st ledamöter och 1 st revisor för att bilda föreningen.


Vi samlar in intresseanmälningar från hyresgästerna och inhämtar alla nödvändiga uppgifter om fastigheten tex förteckning över hyresgäster, driftkostnader, hyresavtal och fastighetens skick.


Vi håller informationsmöten löpande med alla hyresgäster och informerar om möjligheterna med ombildningen.


Vi sköter alla kontakter med fastighetsägaren, tar in offerter från banker, försäkringsbolag och förvaltare.


Vi upprättar en boendekostnadskalkyl och beräknar månadsavgifter och insats för varje lägenhet.


Vi anlitar en besiktningsman som fastställer fastighetens skick och framtida renoveringsbehov.


Vi tar fram en ekonomisk plan som är bostadsrättsföreningens budget och innehåller alla fakta om fastigheten, kostnader för underhåll och reparationer, finansieringsplan, löpande intäkter och kostnader, andelstal, insatser och årsavgifter. Den ekonomiska planen granskas av Boverkets godkända intygsgivare och måste vara helt klar innan föreningen får upplåta lägenheterna till medlemmarna.


Vi bistår er med att kalla till extra föreningsstämma för att rösta om köp av fastigheten, vi leder stämman och för protokoll. För att bostadsrättsföreningen ska kunna köpa fastigheten krävs att 67% av hyresgästerna röstar JA till att föreningen köper fastigheten.

Vi registrerar den ekonomiska planen hos Bolagsverket och hjälper föreningen att granska köpekontraktet som ska innehålla uppgifter om pris, tillträde, garantier, friskrivningar och eventuella övriga villkor.


Vi upprättar upplåtelsehandlingar till varje bostadsrättshavare vilket är kvittot på att ni betalat och äger bostadsrätten.


Vi upprättar också en lägenhetsförteckning / medlemsförteckning där uppgifter om pantsättningar finns.


Vi ansöker om lagfart, kommunal förköpsprövning och upprättar likvidavräkning samt köpebrev.

Upplåtelsehandlingarna undertecknas av styrelsen för varje medlem


Vi tar in offerter från olika banker på föreningens och medlemmarnas lån. Lägenheten utgör säkerhet för medlemslånet och ingen borgen eller ytterligare säkerhet behövs. I vissa fall kan banken erbjuda extra lån för lägenhetsrenovering. Säkerheten för banken är god då det finns ett övervärde i varje lägenhet som köpts under marknadspris.


Vi ordnar så att fastigheten är försäkrad på tillträdesdagen och tecknar en ansvarsförening som skyddar styrelsens medlemmar i styrelsearbetet.


Vi tar in offerter från förvaltningsbolag för både administrativ förvaltning och teknisk förvaltning.

Vi finns tillgängliga efter ombildningen för styrelsen.


Kontakta oss idag för mer information om hur en ombildning går
till och hur vi kan hjälpa dig!