Att köpa nyproducerad bostadsrätt 

Bokningsavtal
Bokning av en lägenhet gör du genom att du tecknar ett bokningsavtal och betalar en bokningsavgift på 10 000 kr.  Inbetald bokningsavgift avräknas vid betalning av förskott/handpenning. Om du senare väljer att inte teckna förhandavtal / upplåtelseavtal återbetalas 5 000 kr, resterande utgör ersättning för administrativa kostnader. Om projektet inte genomförs återbetalas bokningsavgiften i sin helhet till köparen. Ingen av parterna kan då ställa ytterligare krav.

Förhandsavtal
När kostnadskalkylen är upprättad och granskad av Boverkets godkända intygsgivare, säkerhet för återbetalning av förskott finns och Bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott finns så tecknas ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Det är ett juridiskt bindande avtal att du önskar köpa lägenheten. Underlåtenhet att fullgöra avtalets förpliktelser kan medföra skadeståndsskyldighet. Du behöver ett lånelöfte från en bank att visa upp i samband med att avtalet undertecknas. Inom ca 2 veckor efter att avtalet undertecknas erlägger du ett förskott på 50 000 kr för din lägenhet. Förhandstecknaren har rätt till medlemskap i föreningen och medlemskap beviljas senast när den ekonomiska planen har registrerats och upplåtelse av bostadsrätten sker.

Upplåtelseavtal
När den ekonomiska planen är registrerad och godkänd av Bolagsverket, säkerhet för återbetalning av insats finns och Bolagsverket lämnat tillstånd för upplåtelse tecknas ett upplåtelseavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Om du tecknat förhandsavtal och betalt förskott tidigare erlägger du inget ytterligare. Om du inte erlagt något förskott tidigare erlägger du ett förskott på 50 000 kr inom ca 2 veckor efter att avtalet undertecknats. Erlagda förskott avräknas vid slutbetalning av lägenheten innan tillträdet.

Avgift
Utöver själva köpeskillingen för lägenheten tillkommer en årsavgift som betalas månadsvis i förskott till bostadsrättsföreningen. Månadsavgiften omfattar föreningens driftskostnader samt löpande underhåll och investeringar. Avgiften ska även täcka föreningens kapitalkostnader.

Tillval
Inom den standard vi har i lägenheterna finns det för dig som kund möjlighet att välja alternativa utföranden. Tillval kan avse tapeter, golv, kakel, klinker, färgsättning, extra väggar, köksluckor och vitvaror. För att hinna färdigställas före inflyttning måste tillval göras inom de tidsramar och rutiner som anges. Det finns kostnadsfria alternativa utföranden och det finns tillval där du betalar för mellanskillnaden på standardutförandet och det tillval du väljer. Betalningen erläggs till Teambuilder TB AB senast 2 veckor före inflyttning.

Besiktningar
Innan inflyttning sker en slutbesiktning av din lägenhet av en opartisk besiktningsman för att säkerhetsställa att allt är korrekt utfört enligt gällande normer. Efter 2 år utförs en garantiavstämning i samråd med en besiktningsman och entreprenören. Föreningen är beställare av detta. Efter 5 år sker en garantibesiktning genom en enkät som besvaras av de boende. De fel och brister som då framkommer behandlas av beställare, entreprenör och besiktningsman och man kommer där överens om vad som ska åtgärdas och vem som bär ansvar för felet. Föreningen är beställare av besiktningen.

Inflyttning
I Upplåtelseavtalet anges en preliminär tillträdes tidpunkt. Ca 6 månader i förväg får du information om vilken månad du får flytta in i din lägenhet och ca 3 månader innan får du veta vilken dag du får flytta in.

Försäkringar
Efter inflyttning gäller en 10-årig byggfelsförsäkring.
Vid inflyttningen får du själv teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Övrigt
Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet, bostadsrättsföreningens stadgar och övriga handlingar som du får innan eller i samband med undertecknandet av avtalet.


Preliminär plan etapp 2, Säterivägen i Nödinge

ByggstartJuni 2013
FörhandsavtalKvartal 3 2013
UpplåtelseavtalKvartal 2 2014
Informationsmöte   inför inredningsvalKvartal 4 2013
InredningsvalKvartal 4 2013
InredningsvisningKvartal 4 2013
Informationsmöte   inför inflyttningMars 2014
SlutbesiktningMaj/Juni 2014
TillträdeJuni 2014
FöreningsstämmaEnligt   bostadsrättsföreningens stadgar

 

Kontaktpersoner

Ansvarig   fastighetsmäklare
Camilla Christander,
Telefon: 0725-60 11 33
E-post:: camilla@ccfast.se
Inredningsansvarig
Ann-Margret Ödman
Telefon: 0709-799 789

ann-margret.odman@teambuilder.se

Bostadsproducent   
Ulf Runmarker, Vigerne Invest AB
Telefon: 0708-525130 
E-post:: ulf@rfab.se

Byggentreprenör
Rolf Ödman Teambuilder AB
Telefon: 0709-800 732
E-post: rolf.odman@teambuilder.se
Nordea   Kungälv
Pernilla Österman, Telefon 0303-207538
E-post: pernilla.osterman@nordea.se

Styrelsen i  Brf Säteriet 2 under bildande
Börje Glemdal Telefon: 0735-074726
Ulf Runmarker Telefon:0708-525130

 

Med reservation för ändringar och eventuella felskrivningar